Fe fydd yna ddetholiad o gemau bwrdd gwahanol wedi'u gosod ar y byrddau i'w chwarae - y traddodiadol, y rhai mwy dyrys, ynghyd ag ychydig o gemau cardiau. Galwch ddod â'ch gemau eich hun i chwarae hefyd.

Bydd y bar ar agor a bydd yn gyfle gwych i fod yn rhan o ddigwyddiad cymdeithasol ymlaciol.

Bydd y noson gemau a'r noson gwis yn ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, elusen sydd yn credu ym mhwer celfyddydau i newid bywydau.

There'll be a selection of different board games out on the tables to play - the traditional, the more involved, along with a few card games. You can also bring along your own games to play.

This is a great opportunity to be part of a relaxed social event focused on board and card games! The bar will be open.

Both the games night and the quiz night will be fundraising events for Conwy Arts Trust, the charity which believes in the power of the arts to change lives.

Gemau ar gael | Games Available: 

 1. Diplomacy 
 2. Catan 
 3. Ticket to Ride 
 4. Betrayal at House on the Hill 
 5. Sheriff of Nottingham 
 6. Forbidden Island
 7. Love Letters 
 8. Exploding Kittens 
 9. Uno 
 10. Chess  
 11. Backgammon