Conwy County Borough Council and Conwy Arts Trust, supported by Arts Council Wales and Welsh Government, have commissioned world renowned outdoor arts experts Walk the Plank to work with artists and participants from North Wales to create a new and exciting event.  Winter Light will commence on Saturday 16 November when otherworldly creatures, fire wielding Vikings, a Victorian circus freak show, large scale puppet and music all illuminated with fire and light take to the streets for Llandudno’s first Winter Light Procession

 

We are recruiting volunteers and participants for Winter Light and have some very exciting opportunities available, including:

 

COSTUME WORKSHOP: introduction to designing and making costumes for outdoor performance including lighting in costumes

More info here

 

PERFORMANCE PARTICIPATION: joint us for an intensive weekend of learning prior to performing in the Monsters and Monster Catchers section of the Winter Light Parade.  Alternatively, spend a day learning circus skills in order to join the parade as a Victorian Circus Performer

More info here

 

TORCH BEARER: Join our fiery entourage and delight the people of Llandudno and its visitors by carrying a wax torch.

More info here

 

STEWARDS: You will help us start to tell the story of the Orme and introduce the audience to the characters and concepts of this great story for year 1 in 'Myths and Monsters Awaken’ entertaining and delighting the people of Llandudno and its visitors. Encouraging and provoking reactions to make this an unforgettable interactive experience for all.

 More info here

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Conwy a Llywodraeth Cymru, wedi comisiynu cwmni celfyddydau awyr agored o'r radd flaenaf, Walk the Plank, i weithio gydag artistiaid a chyfranogwyr o Ogledd Cymru i greu digwyddiad newydd a chyffrous  Bydd Golau Gaeaf yn dechrau ddydd Sadwrn 16 Tachwedd, byddwch yn barod i weld creaduriaid arallfydol o bob math, y Llu Du yn chwarae â thân, sioe syrcas Fictoraidd, cerddoriaeth a phypedau enfawr yn ogystal â goleuadau a thannau llachar yn goleuo strydoedd Llandudno ar gyfer Gorymdaith Golau Gaeaf cyntaf Llandudno.

 

Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr a chyfranogwyr ar gyfer Golau Gaeaf ac mae gennym gyfleoedd cyffrous ar gael, gan gynnwys:

  

GWEITHDY GWISGOEDD: cyflwyniad i ddylunio a chreu gwisgoedd ar gyfer perfformiadau awyr agored gan gynnwys goleuadau yn y gwisgoedd

Mwy o wybodaeth yma

PERFFORMIO: Ymunwch â ni am benwythnos o hyfforddiant dwys cyn cymryd rhan yn yr adran Angenfilod a’u Helwyr yn yr Orymdaith Golau Gaeaf.  Neu, beth am dreulio diwrnod yn dysgu sgiliau syrcas er mwyn ymuno â’r orymdaith fel Perfformiwr Syrcas Fictoraidd?

 

Mwy o wybodaeth yma

CARIO FFAGLAU:CARIO FFAGLAU: Ymunwch â’n gosgordd gwyllt i ddiddanu trigolion ac ymwelwyr Llandudno drwy gario ffaglau.

 

Mwy o wybodaeth yma

STIWARDIAID: Byddwch yn ein helpu i ddechrau adrodd hanes y Gogarth a chyflwyno cymeriadau a chysyniadau’r hanes arbennig hwn i’r gynulleidfa ar gyfer blwyddyn 1 ‘Deffro Chwedlau a Chreaduriaid,’ i ddiddanu a swyno trigolion ac ymwelwyr Llandudno. Byddwch yn annog ac yn peri ymateb gan y gynulleidfa er mwyn sicrhau profiad rhyngweithiol bythgofiadwy i bawb.

Mwy o wybodaeth yma