Galwch eich ffrindiau gwybodus a dewch draw i Venue Cymru i gystadlu yng nghwis misol Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy. 

Mwyafrif a chwe person ymhob tîm a bydd y cwis bob amser yn cynnwys rownd sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau creadigol (ffilm / sioeau cerdd / actorion / awduron, ayyb).

Bydd gwobr ar gyfer y tîm buddugol a bydd raffl hefyd.

Bydd y noson gemau a'r noson gwis yn ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, elusen sydd yn credu ym mh er celfyddydau i newid bywydau.
I gael rhagor o wybodaeth am y Noson Gemau Bwrdd neu Noson Cwis, anfonwch e-bost: [email protected]. Mae rhagor o wybodaeth am Ymddiriaethol Celfyddydau Conwy ar gael yn www.ymddiriedolaethcelfyddydauconwy.org

Round up your quizzing friends and come along to Venue Cymru to compete in the monthly Conwy Arts Trust quiz.

Maximum of six people per team and the quiz will always feature a round that is linked to the creative arts (film / musicals / actors / writers, etc).

A prize for the winning team and there'll also be a raffle.

Both the games night and the quiz night will be fundraising events for Conwy Arts Trust, the charity which believes in the power of the arts to change lives.
For more information about the Board Games nights or Quiz Nights, email: [email protected]. More information on Conwy Arts Trust at www.conwyartstrust.org

Book a place

Ticket Quantity Price

Quiz Night

Decrease Increase £3.00