The Youth Vertical Dance Group is run by Vertical Dance Kate Lawrence (VDKL), one of a limited, but growing number of companies worldwide specializing in this new genre.

Vertical dance is an exciting, emerging form of dance that typically uses rock climbing equipment (ropes, harnesses, abseil devices) to suspend dancers off the ground on a range of vertical surfaces. This group is for young people aged 10 – 18.  We teach some techniques for dancing in harnesses, on and off the ground, and encourage lots of creative play within this discipline.

Our sessions are held in the Venue Cymru arena, and, weather permitting, on the exterior wall of Venue Cymru by the car park. 

Class times:

Young Flyers 1 (beginners):      11.45am - 1.15pm                £30    BOOKING OPEN NOW!

Young Flyers 2:                          10.00am - 11.30am         £36    Booking open to previous members of YF1

Young Flyers 3:                          1.45pm -  3.15pm           £36    Booking open to previous members of YF2

 

2019/20 sessions (provisional dates):

 • 4 May 2019
 • 8 June 2019
 • 6 July 2019  outdoors weather permitting
 • 3 August 2019  to be confirmed  
 • 7 September 2019  outdoors weather permitting
 • 28 September 2019
 • 16 November 2019
 • 21 December 2019
 • 4 January 2020
 • 11/12 January 2020  takepART performances 
 • 8 February 2020
 • 7 March 2020
 • April 2020  to be confirmed 

Dates subject to change

Call the Venue Cymru box office to book places 01492 872000


Caiff Grŵp Youth Vertical Dance ei redeg gan Vertical Dance Kate Lawrence(VDKL), un o nifer gyfyngedig, ond gynyddol o gwmnïau ledled y byd sy’n arbenigo yn y genre newydd hwn.

Mae dawnsio fertigol yn ffurf gyffrous o ddawnsio sy’n dod i’r amlwg sy’n defnyddio offer dringo creigiau fel arfer (rhaffau, harneisi, dyfeisiau abseilio) i ddal dawnswyr oddi ar y ddaear ar amrywiaeth o wynebau fertigol. Mae’r grŵp hwn ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 ac 18 oed.

Rydym yn addysgu rhai technegau ar gyfer dawnsio mewn harneisi, ar y ddaear ac oddi arno, ac annog llawer o chwarae creadigol yn y ddisgyblaeth hon.  Cynhelir ein sesiynau yn arena Venue Cymru ac, os yw’r tywydd yn caniatáu, ar wal allanol Venue Cymru ger y maes parcio.

2019 / 20 - Sesiynau nesaf:

 • 4 Mai 2019
 • 8 Mehefin 2019
 • 6 Gorffenaff 2019   yn yr awyr agored os yw’r tywydd yn caniatáu’
 • 3 Awst 2019    i’w gadarnhau
 • 7 Medi 2019   yn yr awyr agored os yw’r tywydd yn caniatáu’
 • 28 Medi 2019
 • 16 Tachwedd 2019
 • 21 Rhagfyr 2019
 • 4 Ionawr 2020
 • 11/12 Ionawr 2020   Perfformiadau Cymerwch Ran 
 • 8 Chwefror 2020
 • 7 Mawrth 2020
 • Ebrill 2020   i’w gadarnhau 

I archebu lle, ffoniwch swyddfa docynnau Venue Cymru ar 01492 872000

Part of the Venue Cymru Young Creatives scheme

Funded by the Arts Council of Wales, Venue Cymru, Llandudno Town Council and the Conwy Arts Trust.

Young Creatives A range of arts activities for young people encouraging participation and delivering a range of skills. Find out more

Booking for this event has now closed.