Inspire Days

Inspire Days, organised by Venue Cymru, received a small £200 grant towards holding the events at Penmaenmawr and Llandudno, where children and their families enjoyed arts and crafts sessions related to Year of Legend – ranging from mediaeval map sketching to Celtic brooch and mini roundhouse making!

Diwrnodau Ysbrydoli

Rhoddwyd grant o £200 at y Diwrnodau Ysbrydoli a drefnodd Venue Cymru ym Mhenmaenmawr a Llandudno, lle bu plant a’u teuluoedd yn mwynhau sesiynau celf a chrefft yn ymwneud â Blwyddyn y Chwedlau – gan amrywio o lunio mapiau canoloesol i wneud broetshis Celtaidd ac adeiladu tai crynion bach!

Booking for this event has now closed.