In November 2020, moving from their usual Australian jungle setting, ITV filmed the ‘I’m a Celebrity’ TV series at Abergele’s Gwrych Castle.

The move to the castle and grounds in Abergele showcased the North Wales town to a wide mainstream TV and press audience.

To celebrate the town‘s enthusiasm, Oriel Colwyn’s curator Paul Sampson teamed up with photographer Niall McDiarmid to search out and highlight some of the local businesses, people and personalities of ‘Celebrity Town’.

The series of photographic portraits produced really does only just scratch beneath the surface of the town. It shows that if we look, there is celebrity in us all. 

Open Air Exhibition

Pensarn Prom Shelters, Abergele

An open-air exhibition of large scale photographic portraits is now installed in the three prom shelters on Pensarn Prom.

-----------------------------

Ym mis Tachwedd 2020, gan symud o'u lleoliad arferol yn jyngl Awstralia, penderfynodd ITV i ddefnyddio Castell Gwrych i ffilmio’r gyfres deledu ‘I’m a Celebrity’.

 

Roedd symud i’r castell a’r gerddi yn Abergele yn arddangos ein tref yng Ngogledd Cymru i gynulleidfa Teledu eang, yn ogystal â'r cyfryngau.

 I ddathlu brwdfrydedd y dref, mae curadur Oriel Colwyn, Paul Sampson wedi dod ynghyd â’r ffotograffydd enwog Niall McDiarmid i amlygu rhai o fusnesau lleol, pobl a phersonoliaethau’r dref.

 Mae’r gyfres hon o bortreadau ffotograffig wir yn cyffwrdd wyneb ein tref arbennig yn unig. Mae’n dangos, os ydym ni’n edrych, mae rhywun enwog ynom ni i gyd.

 

Arddangosfa Awyr Agored

Llochesau Prom Pensarn, Abergele

 

Arddangosfa awyr agored o bortreadau ffotograffig ar raddfa fawr wedi eu gosod yn y tair lloches ar Brom Pensarn.

 

 

 

 

Booking for this event has now closed.