Rholio i lawr i'r Gymraeg

 take pART 2020 schedule

FULL PROGRAMME 2020:

http://venuecymru.co.uk/take-part-2020

Join us for another fun-packed weekend of arts, literature and science events including Aardman Animations, Welsh National Opera, DimeOne, Tim Pugh and much much more.

1 building; 2 days; 300+ workshops, drop-ins, talks, performances; 10,000 participants; loads of fun

Have a look at the videos from 2017:

Circus

Family Fun

Arts and Crafts

Part of the Venue Cymru Young Creatives scheme.

Funded by the Arts Council of Wales, Venue Cymru, Llandudno Town Council, Horizon Nuclear Power and the Conwy Arts Trust.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymunwch â ni am benwythnos hwyliog arall o gelfyddydau, llenyddiaeth a digwyddiadau gwyddonol, gan gynnwys Aardman Animations, Opera Genedlaethol Cymru, DimeOne, Tim Pugh a llawer, llawer mwy.

1 adeilad; 2 ddiwrnod; 300+ o weithdai, sesiynau, sgyrsiau, perfformiadau; 10,000 yn cymryd rhan; llwythi o hwyl

Cymerwch gip ar y fideos o 2017:

Syrcas

Hwyl i’r Teulu

Celf a Chrefft

Rhan o gynllun Pobl Ifanc Creadigol Venue Cymru.

Wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Venue Cymru, Cyngor Tref Llandudno ac Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy.

take pART Help us keep take pART free for everyone Find out more

Booking for this event has now closed.