Aged 8-14? Come and join North Wales' favourite graffiti artist Andy Birch to learn how the skills of the graffiti artist.

Keep up to date with Andy at his twitter feed

To register your interest or for further information please contact [email protected] 

 • 19 May 2018
 • 23 June 2018
 • 14 July 2018
 • 15 September 2018
 • 13 October 2018
 • 10 November 2018
 • 08 December 2018
 • 26 January 2019
 • 09 February 2019
 • 09 March 2019

Sessions run from 1.30 to 4.30pm and are free of charge but we welcome donations to ensure that the club can continue in the future. 

Participants are encouraged to attend all sessions.

Session content:

 • 1st session - Sketching and designing, and an introduction to the art
 • 2nd session - Creating graffiti name plaques, working with paint pens
 • 3rd session - Canvas work pt.1; over two sessions, create art on canvas using spray paint to design the background and paint pens for the main art
 • 4th session - Canvas work pt.2
 • 5th session - Spray pain basics pt.1; an introduction to spray cans, caps, how to fill in using the cans and health & safety instruction
 • 6th session - Spray can basics pt.2; outlining and techniques
 • 7th session - Mural creator pt.1; taking your design to the wall, how to create it on the boards
 • 8th session - Mural creator pt.2; group painting on boards
 • 9th session - Developing and creator their own work onto canvas
 • 10th session - Ready to exhibit; them having a go at either spray painting, canvas work or name plaques and get their best work ready for the exhibition

Part of the Venue Cymru Young Creatives scheme

Funded by the Arts Council of Wales, Venue Cymru, Llandudno Town Council and the Conwy Arts Trust.

Clwb Graffiti

8-14 oed? Dewch i ymuno â hoff artist graffiti Gogledd Cymru Andy Birch i ddysgu am sgiliau’r artist graffiti.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfrif twitter Andy

Archebwch le am ddim isod neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â [email protected] 

Sesiwn nesaf:

 • 19 Mai 2018
 • 23 Mehefin 2018
 • 14 Gorffennaf 2018
 • 15 Medi 2018
 • 13 Hydref 2018
 • 10 Tachwedd 2018
 • 08 Rhagfyr 2018
 • 26 Ionawr 2019
 • 09 Chwefror 2019
 • 09 Mawrth 2019
 • Sesiwn 1 – Braslunio a dylunio, a chyflwyniad i’r math o gelf
 • Sesiwn 2 – Creu placiau enw graffiti, gweithio gyda phinnau paent
 • Sesiwn 3 – Gwaith ar gynfas rhan 1; dros ddwy sesiwn, creu celf ar gynfas gan ddefnyddio paent chwistrell i ddylunio'r cefndir a phinnau paent ar gyfer y prif waith celf
 • Sesiwn 4 – Gwaith cynfas rhan 2
 • Sesiwn 5 – Gwybodaeth sylfaenol am baent chwistrell, cyflwyniad i ganiau chwistrell, capiau, sut i lenwi gan ddefnyddio’r caniau a chyfarwyddyd iechyd a diogelwch
 • Sesiwn 6 – Gwybodaeth sylfaenol am baent chwistrell, rhan 2; amlinellu a thechnegau
 • Sesiwn 7 – Creu murlun rhan 1, mynd â’ch dyluniad at y wal, sut i'w greu ar y byrddau
 • Sesiwn 8 – Creu murlun rhan 2, paentio fel grŵp ar y byrddau
 • Sesiwn 9 – Datblygu a chreu eu gwaith eu hunain ar gynfas
 • Sesiwn 10 – Parod i arddangos; byddant yn cael rhoi cynnig ar naill ai baentio â chwistrell, gwaith cynfas neu blaciau enwau a chael eu gwaith gorau yn barod ar gyfer yr arddangosfa

Rhan o gynllun Pobl Ifanc Greadigol Venue Cymru

Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Venue Cymru, Cyngor Tref Llandudno ag Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy

Young Creatives A range of arts activities for young people encouraging participation and delivering a range of skills. Find out more

Booking for this event has now closed.