*** MAE CLWB GRAFF YN EI ÔL! *** 

Dysgwch y sgiliau yr ydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’ mewn sesiynau a gynhelir drwy gydol 2020/2021.

Ar gyfer plant a phobl ifanc 8 i 14 oed.

Mae llefydd yn brin ar gyfer y rhaglen Pobl Ifanc Creadigol boblogaidd hon, felly argymhellir i chi archebu lle yn gynnar.  

 • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 18 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 16 Mai 2020 
 • Dydd Sadwrn 20 Mehefin 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Gorffenaff 2020
 • Dydd Sadwrn 5 Medi 2020
 • Dydd Sadwrn 3 Hydref 2020
 • Dydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020
 • Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020
 • Dydd Sadwrn 23 Ionawr 2021
 • Dydd Sadwrn 13 Chwefror 2021
 • Dydd Sadwrn 27 Mawrth 2021

Tocynnau: https://venuecymru.co.uk/cy/clwb-graffiti

 

**** GRAFF CLUB IS BACK! ****

For children and teenagers aged 8 to 14-years-old. 

Learn the skills you need to design and create your own graffiti work with Andy ‘Dime One'.  

Sessions run from 1.30pm to 4pm

There is limited availability for this very popular Young Creatives programme so early booking is definitely advised.

 • Saturday 7th March 2020
 • Saturday 18th April 2020
 • Saturday 16th May 2020
 • Saturday 20th June 2020
 • Saturday 25th July 2020
 • Saturday 5th September 2020
 • Saturday 3rd October 2020
 • Saturday 14th November 2020
 • Saturday 5th December 2020
 • Saturday 23rd January 2021
 • Saturday 13th February 2021
 • Saturday 27th March 2021

 Tickets: https://venuecymru.co.uk/graffiti-club

Young Creatives A range of arts activities for young people encouraging participation and delivering a range of skills. Find out more

Booking for this event has now closed.