*** MAE CLWB GRAFF YN EI ÔL! *** 

Dysgwch y sgiliau yr ydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’ mewn sesiynau a gynhelir drwy gydol 2019/2020.

Ar gyfer plant a phobl ifanc 8 i 14 oed.

Mae llefydd yn brin ar gyfer y rhaglen Pobl Ifanc Creadigol boblogaidd hon, felly argymhellir i chi archebu lle yn gynnar.  

 

 • Dydd Sadwrn 7 Medi 2019
 • Dydd Sadwrn 12 Hydref 2019
 • Dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019
 • Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2019
 • Dydd Sadwrn 25 Ionawr 2020
 • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020

Tocynnau: https://venuecymru.co.uk/cy/clwb-graffiti

 

**** GRAFF CLUB IS BACK! ****

For children and teenagers aged 8 to 14-years-old. 

Learn the skills you need to design and create your own graffiti work with Andy ‘Dime One'.  

Sessions run from 1.30pm to 4pm

There is limited availability for this very popular Young Creatives programme so early booking is definitely advised.

 • Saturday 7th September 2019
 • Saturday 12th October 2019
 • Saturday 2nd November 2019
 • Saturday 7th December 2019
 • Saturday 25th January 2020
 • Saturday 7th March 2020

 Tickets: https://venuecymru.co.uk/graffiti-club

Young Creatives A range of arts activities for young people encouraging participation and delivering a range of skills. Find out more

Booking for this event has now closed.