Lego Cafe

We awarded a small grant to Venue Cymru to purchase a stock of Lego for their new Lego Café. Held in Catlin’s café bar during the school holidays, Lego Café offers free Lego play to children and their families, as well as encouraging them to make new friendships whilst building their creations! It’s proved to be a very popular addition to the Venue Cymru programme and opens the doors to youngsters who otherwise may not visit the theatre.

--------

Caffi Lego

Rhoddwyd grant bychan i Venue Cymru i brynu cyflenwad o Lego ar gyfer eu Caffi Lego newydd. Cynhelir Caffi Lego ym Mar Catlin yn ystod gwyliau’r ysgol, lle mae plant a'u teuluoedd yn cael chwarae â Lego’n rhad ac am ddim. Mae hyn yn eu hannog i wneud ffrindiau newydd wrth fwynhau eu gwaith adeiladu! Bu’r Caffi Lego yn rhan boblogaidd o arlwy Venue Cymru, ac mae wedi agor y drysau i rai ifanc na fyddent efallai wedi ymweld â'r theatr fel arall.

 

 

Booking for this event has now closed.