Northern Eye Photography Festival

We awarded a grant for student bursaries to the Northern Eye Photography Festival held at Theatr Colwyn and in empty shops in Colwyn Bay Town Centre.

Conceived to build on Oriel Colwyn’s reputation and ultimately attract more visitors to Theatr Colwyn and Colwyn Bay, The Northern Eye International Photography Festival was established. A new collaboration between the Oriel Colwyn photography gallery and Aberystwyth's established ‘Eye Festival’ and was held over a two week period between 9th – 21st October 2017

The festival utilised both current business spaces and disused empty premises within Colwyn Bay town to host free pop-up photographic exhibitions from international, national and local photographers. At the festival mid-point Oriel Colwyn and Theatr Colwyn also hosted a paid event weekend of talks and reviews by top industry professionals and photographers. The cult classic film ‘Blow-up’ was screened on the Saturday evening at Theatr Colwyn.

-----------------------

Gŵyl Ffotograffiaeth Northern Eye

Rhoddom grant i gynnig bwrsarïau i fyfyrwyr ddod i Ŵyl Ffotograffiaeth Northern Eye a gynhaliwyd yn Theatr Colwyn ac mewn siopau gweigion ynghanol tref Bae Colwyn.

Sefydlwyd Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Northern Eye gyda'r nod o ddatblygu enw da Oriel Colwyn, a denu mwy o ymwelwyr i Theatr Colwyn Bae Colwyn yn y pen draw. Cynhaliwyd yr ŵyl newydd sbon am y tro cyntaf rhwng 9 a 21 Hydref 2017, ar sail cydweithio rhwng oriel ffotograffiaeth Oriel Colwyn a Gŵyl y Llygad a oedd eisoes wedi’i sefydlu yn Aberystwyth.

Defnyddiwyd adeiladau busnesau ym Mae Colwyn yn ogystal â siopau gweigion yn y dref i gynnal arddangosfeydd dros dro yn rhad ac am ddim, gan roi llwyfan i waith ffotograffwyr rhyngwladol, cenedlaethol a lleol. Hanner ffordd drwy’r ŵyl cynhaliodd Oriel Colwyn a Theatr Colwyn benwythnos o sgyrsiau ac adolygiadau gan ffotograffwyr a gweithwyr proffesiynol blaenllaw yn y diwydiant. Dangoswyd y ffilm gwlt glasurol ‘Blow-Up’ ar y nos Sadwrn yn Theatr Colwyn.

Booking for this event has now closed.